Οργανισμοί και Επιχειρήσεις

Δημοτικό Σχολείο Καμπιών

22-542372

e-mail: kampia.dim.ni@cytanet.com.cy

Περιφερειακό Νηπιαγωγείο Καμπιών

22-543221

e-mail: nip-kampia-lef@schools.ac.cy

Σ.Π.Ε Ταμασσού-Υποκατάστημα Καμπιά

22-542979

Κοινοτικό Ιατρείο

22-543999

Λαϊκή Αγορά ΑΣΤΕΡΩ

22-540094

Ξενοδοχείο "Angel's Hills"

99-448449

Ταβέρνα ΑΝΕΜΩΝΕΣ

99-635657

Riverland

99-592598

"Eleorama" village tavern

22-540271

Gallery "Επένδυση στο χρόνο"

99-628219

Εκκλησιαστική Επιτροπή

Πάτερ Ανδρέας Οικονομίδης             

99-356763                                                                                  Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi