Οργανισμοί και Επιχειρήσεις

Δημοτικό Σχολείο Καμπιών

22-542372

e-mail: dim-kampia-lef@schools.ac.cy

Περιφερειακό Νηπιαγωγείο Καμπιών

22-543221

e-mail: nip-kampia-lef@schools.ac.cy


Εκκλησιαστική Επιτροπή

Πάτερ Ανδρέας Οικονομίδης             

99-356763                                                                                  Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi