Φράγμα Ταμασσού 2012

Posted by on Sunday, April 22, 2012 Under: Το χωριό μας
Το φράγμα Ταμασσού υπερχείλισε μετά την φετινή πολυομβρία

In : Το χωριό μας  

                                                                                               Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi