Τελική Γιορτή Δημόσιου Νηπιαγωγείου Καμπιών-Αναλυόντα, 8 Ιουνίου 2012

Την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012, πραγματοποιήθηκε η τελική γιορτή του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Καμπιών-Αναλυόντα. Η γιορτή έγινε στη Λέσχη της Κοινότητας Αναλυόντα. Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε απονομή διπλωμάτων στα παιδιά του Νηπιαγωγείου.
 

In : Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καμπιών-Αναλυόντα  

                                                                                               Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi