Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στην Αγία Σωτήρα (Παναγία) στα Καμπιά

Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στην Αγία Σωτήρα (Παναγία) στα Καμπιά

Με ιερή συγκίνηση εψάλη στις 14 Αυγούστου η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο (Σωτήρα) στην τοποθεσία Φασσερά στα Καμπιά.

Οι  κάτοικοι της κοινότητας έψαλαν με ιδιαίτερη ευλάβεια τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία μας αφού ήταν ένα πόθος που εκπληρώθηκε ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λιτό εικονοστάσι και η εικόνα της Παναγίας δρόσισαν τις ψυχές όλων όσοι παρευρέθησαν στο ειδυλλιακό περιβάλλον. Μεταξύ γης και ουρανού, σε μια απότομη χαράδρα,  η κατανυκτική παράκληση στην Παναγία μας  παρηγόρησε και ανάπαυσε τις καρδιές μας.

      

Χριστιανικός Σύνδεσμος «Άγιος Γεώργιος» Καμπιών

In : Σύνδεσμος Γυναικών Καμπιών «Άγιος Γεώργιος»  

                                                                                               Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi