Δημοτικό Σχολείο Καμπιών-Πανηγύρι Πολιτισμού

Posted by on Wednesday, May 9, 2012 Under: Δημοτικό Σχολείο Καμπιών

Στις 25 Απριλίου του 2012 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Καμπιών πολιτιστικό πανηγύρι κατά το οποίο τα παιδιά του σχολείου παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης ανέλαβε το συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής: «Οι Λας». Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.  Είναι πολύ καλά γνωστό ότι η γεωγραφική θέση και οι ιστορικές συγκυρίες που βίωσε το νησί  μας διά μέσου των αιώνων, οδήγησαν στη δημιουργία μίας απίστευτα πλούσιας κληρονομιά και ενός αξιοζήλευτου πολιτισμού, ενός πολιτισμού ο οποίος άφησε πλούσια κατάλοιπα τόσο στην επιφάνεια όσο και στα σπλάχνα της κυπριακής γης. Παρά το γεγονός ότι στη μακραίωνη ιστορία της αντιμετώπισε πολλούς κατακτητές, η Κύπρος ανέπτυξε και για χιλιάδες χρόνια διατήρησε το δικό της πολιτισμό, αφομοιώνοντας τις κάθε είδους επιδράσεις που δέχτηκε. Και παρέμεινε κέντρο ελληνικού πολιτισμού.

        Οι δασκάλες και τα παιδιά θεώρησαν σκόπιμο να οργανώσουν αυτή την εκδήλωση ειδικά την περίοδο αυτή, λίγον πριν η Κύπρος μας αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαικής Ένωσης. Σήμερα η Κύπρος, μια εκσυγχρονισμένη πλέον χώρα, και ενταγμένη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αποτελεί, μέσα από την ιστορική και την αρχαιολογική της κληρονομιά, μια ζωντανή μαρτυρία των καταβολών του ευρωπαϊκού πολιτισμού. O λαός μας, έχει καταφέρει να συνδυάσει την περήφανη αρχαία μας ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά με μια υπερσύγχρονη υποδομή και ένα κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κύπρο, το δεύτερο εξάμηνο του 2012, αποτελεί  μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία και προσφέρεται σίγουρα για ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αφού είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι η ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά μιας χώρας είναι ανάμεσα στους πλέον σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τόσο τις σχέσεις της με τον έξω κόσμο όσο και την εσωτερική της ανάπτυξη. 

        
Στην εκδήλωση ήταν προσκεκλυμένα τα δημοτικά σχολεία της περιοχής (Καπέδες, Αναλυόντας, Ταμασός), το Δημόσιο Περιφερειακό Νηπιαγωγείο Καμπιών Αναλυόντα καθώς επίσης γονείς, παράγοντες  και κάτοικοι της κοινότητας και αξιοματούχοι του Υπουργείου Παιδείας.
                                                                                                                             H διευθύνουσα 
                                                                                                                          Στέλλα Οδυσσέως

             


 
 
  
 
 

In : Δημοτικό Σχολείο Καμπιών  

                                                                                               Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi