ΟΣΕΛ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ / ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΟΣΕΛ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ: ΚΑΠΕΔΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ /ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΕΔΙΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 100 , 157, 200

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΕΔΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ:

ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ :

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣ ΚΑΠΕΔΕΣ

157 ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΕΔΙΟΥ

200 ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΕΔΙΟΥ

ΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

157 ΑΓΑΛΜΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

200  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

5:25

5:45

-

5:55

6:35

 

7:05

ΝΑΙ

5:55

6:15

6:10

6:25

8:05

7:40

8:35

ΝΑΙ

8:20

8:40

8:50

8:50

9:10

 

9:40

ΝΑΙ

9:10

9:30

-

9:40

11:10

 

11:40

ΝΑΙ

10:40

11:00

11:00

11:10

13:40

13:40

14:10

ΝΑΙ

12:30

12:50

-

13:00

14:10

 

14:40

ΝΑΙ

14:25

14:45

14:50

14:55

16:10

15:50

16:40

ΝΑΙ

15:25

15:45

-

15:55

17:40

 

18:10

ΝΑΙ

17:40

18:00

18:00

18:10

19:00

 

19:30

ΝΑΙ

 

ΟΣΕΛ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ: ΚΑΠΕΔΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ /ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΕΔΙΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 100 , 157, 200

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ

ΚΑΠΕΔΕΣ
:

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ:

ΕΝΑ4ΡΞΗ ΑΠΟ:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣ
ΚΑΠΕΔΕΣ:

157 ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ 157

157 ΑΠΟ ΑΓΑΛΜΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ 157

7:20

7:40

7:50

7:35

8:05

ΝΑΙ

8:40

9:00

9:10

9:00

9:30

ΝΑΙ

12:05

12:25

12:35

13:50

14:15

ΝΑΙ

15:40

16:00

16:10

18:00

18:30

ΝΑΙ

 

 

ΟΣΕΛ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ: ΚΑΠΕΔΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ /ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΕΔΙΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 100 , 157, 200

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ

ΚΑΠΕΔΕΣ
:

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ:

ΕΝΑ4ΡΞΗ ΑΠΟ:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣ
ΚΑΠΕΔΕΣ:

157 ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ 157

157 ΑΠΟ ΑΓΑΛΜΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ 157

7:20

7:40

7:50

7:35

8:05

ΝΑΙ

8:40

9:00

9:10

9:00

9:30

ΝΑΙ

12:05

12:25

12:35

13:50

14:15

ΝΑΙ

15:40

16:00

16:10

18:00

18:30

ΝΑΙ

 

 

ΟΣΕΛ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ: ΚΑΠΕΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ /ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΕΔΙΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 100 , 157 , 200

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΕΔΕΣ:

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ:

ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣ ΚΑΠΕΔΕΣ:

157 ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΕΔΙΟΥ

YΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ 157

157 ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ 157

7:25

7:45

7:55

7:35

8:05

NAI

9:00

9:20

9:30

9:15

9:45

NAI

13:30

13:50

14:00

18:15

18:45

NAI

  Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi