ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Posted by on Friday, September 29, 2023 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΛΕΩΦ. ΕΘΝΟΜ. ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1, 2644 ΚΑΜΠΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22-540241

 

28 Σεπτεμβρίου 2023

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 

Η Σχολική Εφορία Καμπιών ζητά προσφορές για την αγορά και εγκατάσταση Συστήματος Συναγερμού καθώς και την αγορά και εγκατάσταση δύο προβολέων στο Δημοτικό Σχολείο Καμπιών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με τη Σχολική Εφορεία για να τους αποστέλλονται οι σχετικές προδιαγραφές και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, από τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας κύριο Ηράκλη Πία, καλείτε στο τηλέφωνο 99768433.

 

Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν κλειστές σε φάκελο στο κουτί προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο info@kambiaorinis.com, μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2023 η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

 

Εκ της Σχολικής Εφορείας Καμπιών

 


In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi