ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Στεγάνωση υφιστάμενου τοιχώματος

Posted by on Tuesday, March 30, 2021 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ
Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1,

2644 Καμπιά Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-540241 Φαξ: 22-540240

email:info@kambiaorinis.com, www.kambiaorinis.com

16/10/2020

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θέμα: Στεγάνωση υφιστάμενου τοιχώματος

Η Σχολική Εφορεία Καμπιών ζητά προσφορά για το Δημοτικό Σχολείο Καμπιών-Εθνομάρτυρα Κυπριανού για στεγάνωση της πίσω όψης στην Ανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου συγκεκριμένου τοίχου ο οποίος επηρεάζει εφαπτόμενη κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις προδιαγραφές από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών.

Οι προσφορές να παραδοθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών στη Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1, 2644 Καμπιά, μέχρι την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου 2020, και ώρα 12:00 μ.μ..

Θέμα: Στεγάνωση υφιστάμενου τοιχώματος

Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Καμπιών κ. Ηράκλη Σ. Πία στο τηλέφωνο 99-768433.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi