ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Posted by on Tuesday, March 14, 2017 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

10  Μαρτίου 2017

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ζητά τις πιο κάτω προσφορές:

 

1.        Προσφορές για καθάρισμα χόρτων σε διάφορα σημεία της Κοινότητας. (το ποσό της προσφοράς θα αφορά ποσό για ολόκληρο το χρόνο).

2.        Προσφορές για καθάρισμα χώρων πρασίνων. (το ποσό της προσφοράς θα αφορά ποσό για ολόκληρο το χρόνο).

3.        Προσφορά για καταγραφή της υδατοπρομήθειας ανά τρίμηνο (1η περίοδος Δεκέμβριος-Φεβρουάριος, 2η περίοδος Μάρτιος-Μάιος, 3η περίοδο Ιούνιος- Αύγουστος, 4η περίοδος Σεπτέμβριος-Νοέμβριος). (το ποσό της προσφοράς θα αφορά ποσό για ολόκληρο το χρόνο).

4.        Προσφορές για καθάρισμα της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Καμπιών- Εθνομάρτυρα Κυπριανού.  (το ποσό της προσφοράς θα αφορά την συγκεκριμένη περίοδο που ζητείται).

5.        Προσφορές για καθάρισμα της αυλής του Δημόσιου Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Καμπιών – Αναλυόντας. (το ποσό της προσφοράς θα αφορά την συγκεκριμένη περίοδο που ζητείται).

 

Οι προσφοροδώτες παρακαλούνται να βγάλουν ξεχωριστές τιμές για το κάθε τμήμα.

 

Οι προσφορές θα παραδοθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1, 2644 Καμπιά, και να γράφει το θέμα της κάθε προσφοράς ξεχωριστά. 

Για της προσφορές του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου να αναγράφεται έξω στον φάκελο Σχολική Εφορεία Καμπιών.

 

Οι προσφορές ισχύουν από 14/03/2017 – 21/03/2017.

 

Να αναφέρουμε ότι από το αριθμό 1-3 αφορά αγορά υπηρεσιών το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προσλάβει 1 η και περισσότερα άτομα για τις υπηρεσίες αυτές.  Πέραν τούτου κοινωνικές ασφαλίσεις ή ασφάλειες ατυχημάτων επιβαρύνουν τους ενδιαφερόμενους.

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα που σε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος/οι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα του/ους να τερματίσει την συνεργασία.

 

Για πληροφορίες αποτίνεστε στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών 99-768433 .

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ

In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi