ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Posted by on Wednesday, February 21, 2018 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΕΘΝΟΜ. ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1,
2644 ΚΑΜΠΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:22-540241 ΦΑΞ:22-540240
16 Φεβρουαρίου, 2018


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ζητά τις πιο κάτω προσφορές:

1. Προσφορές για κόψιμο και μάζεμα χόρτων ανά χιλιόμετρο.

2. Προσφορές για καθάρισμα της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Καμπιών- Εθνομάρτυρα Κυπριανού και κλάδεμα των κυπαρισσιών που εφάπτονται στην Οδό Κρήτης.

3. Προσφορές για καθάρισμα της αυλής του Δημόσιου Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Καμπιών - Αναλυόντας.

Οι προσφοροδότες παρακαλούνται να βγάλουν ξεχωριστή τιμή για το κάθε τμήμα.

Οι προσφορές θα παραδοθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1, 2644 Καμπιά, και να γράφει ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΧΟΡΤΩΝ. Οι προσφορές ισχύουν από 20/02/2018 ημέρα Τρίτη μέχρι τις 27/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ..

Για πληροφορίες αποτείνεστε στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Ηράκλη Πία 99-768433.

ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ

In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi