ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Posted by on Wednesday, February 21, 2018 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΕΘΝΟΜ. ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1,

2644 ΚΑΜΠΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:22-540241 ΦΑΞ:22-540240

16 Φεβρουαρίου, 2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ζητά τις πιο κάτω προσφορές:

  • Για κλαδέματα σε διάφορα σημεία της Κοινότητας και σε αγροτικούς δρόμους.
Οι προσφορές θα παραδοθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1, 2644 Καμπιά, και να γράφει ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.
Οι προσφορές ισχύουν από 20/02/2018 ημέρα Τρίτη μέχρι τις 27/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ..

Για πληροφορίες αποτείνεστε στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Ηράκλη Πία 99-768433.

ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ

In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi