ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

September 29, 2023

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΛΕΩΦ. ΕΘΝΟΜ. ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1, 2644 ΚΑΜΠΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22-540241

 

28 Σεπτεμβρίου 2023

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 

Η Σχολική Εφορία Καμπιών ζητά προσφορές για την αγορά και εγκατάσταση Συστήματος Συναγερμού καθώς και την αγορά και εγκατάσταση δύο προβολέων στο Δημοτικό Σχολείο Καμπιών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με τη Σχολική Εφορεία για να τους αποστέλλονται οι σχετικές προδιαγραφές και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, από τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας κύριο Ηράκλη Πία, καλείτε στο τηλέφωνο 99768433.

 

Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν κλειστές σε φάκελο στο κουτί προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο info@kambiaorinis.com, μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2023 η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

 

Εκ της Σχολικής Εφορείας Καμπιών

 


 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

July 3, 2023

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ζητά προσφορές για τη συντήρηση τεσσάρων (4) στάσεων λεωφορείου της Κοινότητας και πιο συγκεκριμένα:

  1. Τοποθέτηση τεσσάρων μιλιμέτρ (4mm) alucobond (υλικό οροφής)
  2.  

    Αλλαγή των lexan (υλικό πλευρικών τοίχων) δέκα μιλιμέτρ (10mm)

ή

      3. 

μπογιάτισμα ...


Continue reading...
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ - ΑΝΑΛΙΟΝΤΑ

March 29, 2023
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ Ενός Γμήματρς. Είσοδος και χώροι διακίνησης Συνολο 15 Αίθουσες διδασκαλίας Νητιαγωγείου 60 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ειδικέςενκατειστάσεις, έππλα)" ραφείο Προσωπικού έχουν Χωροθετούνται ώστε πρόσβαση για παραλαβή των παιδιών Αποχωρητήρια μαθητών διαστάσεων 120X200μ. διδασκαλίας ερμάρι γραφικής ανακοινώσεων. Αποχωρητήριο προσωπικού Παροχή 4 ερμαράκια, βιβλιοθήκη) Αποχωρητήριο αναπήρων Κουζίνα 4 αποχωρητήρια νιπήρες παιδικού τύπου, κάθε αίθουσα, μενα αυτή. διαιρούμενου 6 κλιματιστική μονάδα 6 .Αποθήκη 15 Αποθήκη 10 Παροχή 10 Τοιχοποία 8 (ερμάρια, συρτάρια) μετρητή. υγραερίου Φύλαξη παιγνιδιών αυλής 8 παροχή κρύου καί ζεστού νερού. Γραφική ύλη Ημιυπαίθριοι χώροι διακίνησης καιπαιγνιδιού παιγνιδιύ και 45 Σύνολο +Αίθαυσαι Ειδικής Αγωγής (3x4) Σύολο 1 Περιφραγμένος 2 200 12 212"

Continue reading...
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Μελέτες για την Ανέγερση νέου Δημόσιου Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Καμπιών – Αναλιόντα

January 4, 2023

4 Ιανουαρίου 2023

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Σχολική Εφορία Καμπιών προκηρύσσει διαγωνισμό για τις πιο κάτω μελέτες για την Ανέγερση νέου Δημόσιου Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Καμπιών – Αναλιόντα:

 

·         Τοπογραφική αποτύπωση και υψομέτρηση χώρου και υφιστάμενων οικο...


Continue reading...
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Προκήρυξη θέσης για Σχολική Συνοδό για δρομολόγιο με λεωφορείο

December 7, 2021

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προκήρυξη θέσης για Σχολική Συνοδό για δρομολόγιο με λεωφορείο

Η Σχολική Εφορεία Καμπιών ζητά συνοδό λεωφορείου για την Σχολική Χρονιά 2021-2022.

 Ο/Η συνοδός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του/της για μαθητές/τριες του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Καμπιών-Αναλυόντα.

Η ημερ...


Continue reading...
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

October 19, 2021


Continue reading...
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ

May 31, 2021


Continue reading...
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΦΑΣΣΕΡΑ».

April 2, 2021

02/04/2021

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ζητά προσφορές για το ενοίκιο του υποστατικού ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΦΑΣΣΕΡΑ» στην Διεύθυνση Σωτήρος 3, 2644 Καμπιά.

Η προσφορά θα παραδοθεί μέσα σε κλειστό φάκελο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών, Λεωφ. Εθνομ. Αρχ. Κυπριανού 1, (...

Continue reading...
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ

April 2, 2021
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1,

2644 Καμπιά Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-540241 Φαξ: 22-540240

30/03/2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕ...

Continue reading...
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

March 30, 2021
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΛΕΩΦ. ΕΘΝΟΜ. ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1, 2644 ΚΑΜΠΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22-540241 ΦΑΞ: 22-540240

30/03/2021

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

Η Σχολική Εφορεία Καμπιών ζητά προσφορά από αδειούχους εργολάβους για την κατασκευή στεγάστρου στην...

Continue reading...
 
 

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi