"Όσο περισσότερο κρέας τρώμε, τόσο περισσότερες αγελάδες παράγουν αέρια του θερμοκηπίου." 

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικό μας, τρώτε μια ισορροπημένη διατροφή!

"Εάν τα ζώα μπορούν να ανακυκλώσουν, τότε μπορούμε και εμείς."

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικό μας, ανακύκλωνε ό,τι μπορείς! 

«Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιούν το ένα πέμπτο της ενέργειας των κοινών λαμπτήρων."

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικός μας, χρησιμοποιείτε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας!

"Μην μισείτε απλά αυτόν που ρυπαίνει το περιβάλλον σας."

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικό μας, χρησιμοποιείτε κάδους ανακύκλωσης!

"Ίσως θα ήταν καλύτερο να σκεφτείτε τους άλλους πριν χρησιμοποιήσετε επάνω σας όλο το νερό."

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικό μας, χρησιμοποιείτε μόνο όσο νερό χρειάζεστε! 

"Σκεφτείτε πού πηγαίνουν τα σκουπίδια μας."

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικό μας, χρησιμοποιείτε βιοδιασπώμενα προϊόντα! 

  Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi 

"Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε, η ποδηλασία παράγει μηδενικές εκπομπές ρύπων και αυτό είναι καλό για σένα."

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικό μας, μειώστε τις εκπομπές σας! 

"Είναι θερμοκρασία ξαφνικά υπερβολικά υψηλή;"

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικό μας, Μονώστε καλά το σπίτι σας! 

"Μπορούμε όλου να φέρουμε τη δική μας τσάντα, όταν πάμε για ψώνια."

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικό μας, αποφύγετε τη χρήση πλαστικής σακούλας! 

"Ό,τι αφήνουμε σε κατάσταση αναμονής, όχι μόνο παράγει αέρια του θερμοκηπίου, αλλά μπορεί να κρατήσει και κάποιους από εμάς ξύπνιους τη νύχτα."

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικό μας, να απενεργοποιήσετε αυτό που δεν χρησιμοποιείτε! 

"Σίγουρα δεν είναι ένα ζευγάρι φωτεινοί σπινθήρες."

Βοηθήστε τα ζώα να σώσουν τον πλανήτη τους και το δικό μας, μην σπαταλάτε ενέργεια!