Τα Καμπιά σήμερα έχουν γύρω στους 500 κατοίκους.  Οι κάτοικοι, είναι κυρίως τεχνίτες, υπάλληλοι, εργάτες γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, τα κατεξοχήν επαγγέλματα με τα οποία ασχολούνταν οι Καμπιώτες ήταν η γεωργία η κτηνοτροφία, η καλαθοπλεκτική – πλέξιμο κοφινιών και καλαθιών – και άλλα.

Η καλαθοπλεκτική ήταν μια από τις βασικές ασχολίες των Καμπιωτών και ένας σημαντικός οικονομικός πόρος.Στην τοποθεσία «Φασσερά», υπήρχε υπαίθριο « εργοστάσιο» που διέθετε δεξαμενές όπου οι τεχνίτες φούσκωναν τα υλικά, για να είναι πιο ευλύγιστα στο πλέξιμο.  Σ’ αυτή τη μικρή βιοτεχνία ασχολούνταν περίπου 20 τεχνίτες μοναδικοί στο είδος της εργασίας τους, στη γύρω περιοχή.  Σήμερα η τέχνη αυτή αν και έχει σχεδόν εξαλειφθεί σαν βιοποριστικό επάγγελμα, διατηρείται από μερικούς τεχνίτες που ασχολούνται μ’ αυτή ερασιτεχνικά.

Μέχρι τη δεκαετία ‘ 50, οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία, κτηνοτροφία, μερικοί εργάζονται στα μεταλλεία και άλλοι ασχολούνται με πλέξιμο κοφινιών.  Λόγω όμως των χαμηλών εισοδημάτων, αρκετοί αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν κυρίως στην Αγγλία.  Σήμερα υπάρχουν γύρω στις 30 οικογένειες που μετανάστευσαν στην Αγγλία.  Αυτό αποτέλεσε έναν ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη του χωριού.  Μετά το 1974 και κυρίως κατά τη δεκαετία του ’80, αρχίζει νέα περίοδος ανάπτυξης.  Πολλές οικογένειες προτιμούν το χωριό παρά την πόλη.  ΄Ετσι ο πληθυσμός του χωριού παρέμεινε τώρα σταθερός.

 

                                                                                 Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi