Λειτουργία Κοινοτικού Χώρου Στάθμευσης

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΜΠΙΩΝ

Λεωφόρος Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού αρ.1, 2644 Καμπιά.

Τηλέφωνο 22540241, Τηλεομοιότυπο 22540240

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

Με ενέργειες του Κοινοτικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε κοινοτικός χώρος στάθμευσης επί της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, στο τεμάχιο αρ. 836, με σκοπό τη διευκόλυνση των κατοίκων και όσων σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους για να εξυπηρετηθούν στην εν λόγω περιοχή.

 

Απευθύνουμε σύσταση και θερμή παράκληση όπως χρησιμοποιείται πάντοτε ο κοινοτικός χώρος στάθμευσης και αποφεύγεται η στάθμευση αυτοκινήτων πάνω στα πεζοδρόμια. Αυτή η συνήθεια πρέπει τώρα να εκλείψει.

 

Η στάθμευση αυτοκινήτων πάνω στα πεζοδρόμια δυσκολεύει την διακίνηση των πεζών, των τροχιοκαθισμάτων και δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας, ειδικά στα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο.

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών

 

26 Μαρτίου 2012

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών