Καθαρισμός Οικοπέδων

Posted by Evdokia on Monday, April 8, 2019 Under: Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών


5 Απριλίου, 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Καθαρισμός Οικοπέδων

Ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες ή οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων, εντός ή πλησίον της οικιστικής περιοχής της κοινότητας Καμπιών, να προβούν στον καθαρισμό και απομάκρυνση από τα οικόπεδά τους, όλων των χόρτων και άχρηστων αντικειμένων μέχρι 31 Μαΐου 2019.

΄Οσοι ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές δεν μπορούν να προβούν στην καθαριότητα των οικοπέδων τους από μόνοι τους, μπορούν να αποταθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών, στο τηλέφωνο 22-540241.

΄Οσοι δεν επικοινωνήσουν, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προβεί στον καθαρισμό των χώρων και θα αποστείλει την ανάλογη χρέωση στους ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτημένους διαχειριστές.

Η χρέωση θα είναι ανάλογη με την έκταση του χώρου και εν πάση περιπτώση όχι περισσότερη από €50.00 ανά οικόπεδο ή ανά δεκάριο.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

 


In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών