ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 2015


28 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Καθαρισμός Οικοπέδων

Ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες ή οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων, εντός ή πλησίον της οικιστικής περιοχής της κοινότητας Καμπιών, να προβούν στον καθαρισμό και απομάκρυνση από τα οικόπεδά τους, όλων των χόρτων και άχρηστων αντικειμένων μέχρι 31 Μαΐου 2015.

΄Οσοι ιδιοκτήτες η εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές δεν μπορούν να προβούν στην καθαριότητα των οικοπέδων τους από μόνοι τους, μπορούν να αποταθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών, στο τηλέφωνο 22-540241.

΄Οσοι δεν επικοινωνήσουν το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προβεί στον καθαρισμό των χώρων και θα αποστείλει την ανάλογη χρέωση στους ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτημένους διαχειριστές.

Η χρέωση θα είναι ανάλογη με την έκταση του χώρου και εν πάση περιπτώσει όχι περισσότερη από €50.00 ανά οικόπεδο ή ανά δεκάριο.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

 

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών