ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ -ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ

Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1

2644 Καμπιά Λευκωσία

30 Οκτωβρίου 2014

 

ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ -ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

 

Η Σχολική Εφορεία ζητά για το Δημόσιο Περιφερειακό Νηπιαγωγείο Καμπιών – Αναλυόντα Σχολική Βοηθό.

 

Όροι:

  1. Καθημερινά από Δευτέρα - Παρασκευή πρέπει να βρίσκεται στο χώρο του Δημόσιου Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Καμπιών - Αναλυόντα η ώρα 6:30 π.μ. – 1:30 μ.μ. (εργάζεται 38  ώρες εβδομαδιαίως).  Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θα μπορεί να παρουσιαστεί στην εργασία της λόγω ασθένειας ή άλλου προσωπικού κωλύματος ενημερώνει τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας έγκαιρα.

  2. Ο Ακαθάριστος Μισθός της Σχολικής καθαρίστριας καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και εντάσσεται στην κλίμακα Ε2.

  3. Να είναι απόφοιτη λυκείου.

  4. Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Καθήκοντα

  • Να διατηρεί καθαρούς τους χώρους: 1 αίθουσα διδασκαλίας,  3 αποχωρητήρια, να ποτίζει και να καθαρίζει τον κήπο, την αυλή και τα παιχνίδια.

  • Λόγω του ότι αρκετοί γονείς έχουν να πάνε κατά τις πρωινές ώρες στην εργασία τους, αρκετά παιδιά φτάνουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου πριν την άφιξη της εκπαιδευτικού και θα πρέπει να έχει την επίβλεψη των παιδιών. 

  • Εξυπηρετεί τα παιδιά στο πλύσιμο και στην τουαλέτα όποτε της ζητηθεί και όποτε υπάρχει ανάγκη.

  • Βοηθά στις κατασκευές τα παιδιά με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού.

  • Ακολουθά το πρόγραμμα που θα της αναθέσει η εκπαιδευτικός όποτε χρειαστεί.

  • Τα διαστήματα που το Δημόσιο Περιφερειακό Νηπιαγωγείο παραμένει κλειστό Χριστούγεννα, Πάσχα, και Καλοκαίρι θεωρείται εργάσιμη περίοδος και πρέπει να βρίσκεται στην εργασία της.  Θα πρέπει να ελέγχει κατά τακτικά διαστήματα τους χώρους του Νηπιαγωγείου ότι δεν υπάρχουν βανδαλισμοί ή άλλες κακόβουλες ενέργειες.   Αν υποπέσει  στην αντίληψή της κάτι αρνητικό, θα πρέπει να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας. 

 

  Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να παραδώσουν μέσα σε κλειστό φάκελο  το έντυπο αίτησης γράφοντας έξω:

      ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ,

ΘΕΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ –ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1,2644 Καμπιά Λευκωσία

Από 31/10/2014-13/11/2014 και ώρα: 12:00 π.μ.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ - ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ


In : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ - ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ