Εορτή Αγίου Γεωργίου - 2013

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάστηκε η μέρα του Αγίου Γεωργίου στην εκκλησία μας στο Κάτω χωριό.
Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.


Τ΄ άη Γιωρκού  (Παραδοσιακό): http://www.youtube.com/watch?v=LomqXm1ktnw

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών