Βλάβη στον Κεντρικό Αγωγό Υδατοπρομήθειας

 
23/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ενημερώνει τους κατοίκους ότι υπάρχει σοβαρή βλάβη στον Κεντρικό Αγωγό της Υδατοπρομήθειας .
Παρακαλούμε εξοικονομήστε το νερό.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος.
Παρακαλούμε όπως επιδείξετε κατανόηση.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών