ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Posted by on Thursday, February 25, 2021 Under: Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ενημερώνει τους κατοίκους ότι στο δίκτυο της υδατοπρομήθειας υπάρχει βλάβη. Παρακαλούμε εξοικονομήστε το νερό. Καταβάλλονται προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος.
Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών