Πρόσφατα άρχισε τη λειτουργία του το ξενοδοχείο μαζί με το πάρκο, με την ονομασία «Οι λόφοι των αγγέλων», σε μια πανοραμική τοποθεσία που περικλείεται από χιλιάδες πεύκα και άγρια βλάστηση.