Εκπαιδευτικά ιδρύματα

 Μέχρι το 1914 που λειτούργησε το πρώτο δημοτικό σχολείο τα παιδιά των Καμπιών φοιτούσαν στα γύρω χωριά.  Το παλιό σχολείο, που ήταν κτισμένο εκεί που βρίσκεται σήμερα το νέο, ήταν μονοδιδάσκαλο και αποτελείτο από δυο αίθουσες, την κυρίως αίθουσα και μια άλλη που χρησιμοποιείτο σαν βιβλιοθήκη.  Στα ανατολικά του σχολείου, υπήρχαν τρία δωμάτια που έμενε ο δάσκαλος.  Στο βάθος ήταν τα αποχωρητήρια.  Η πρόσοψη και η δυτική πλευρά του σχολείου ήταν όλο βεράντα.  Το σχολείο ήταν κτισμένο με πέτρες και αχυροπηλό και η στέγη του ήταν φτιαγμένη με ευρωπαϊκά κεραμίδια.  Το χωράφι όπου ήταν κτισμένο το παλιό καθώς επίσης και νέο σχολείο ανήκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.  Το παλιό σχολείο στοίχισε 300 λίρες, αρκετά λεφτά για την εποχή εκείνη.

Σήμερα το νέο δημοτικό σχολείο που κτίστηκε το 1970, λειτουργεί με 2 δασκάλους και ακόμη 1 δασκάλα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη  με 16 μαθητές.  Αποτελείται από τρεις αίθουσες και ένα γραφείο.  Άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτουργεί στα Καμπιά είναι το Περιφερειακό Νηπιαγωγείο που στεγάζεται σε αίθουσα την κοινοτικής βιβλιοθήκης.  Σ’  αυτό φοιτούν παιδιά από τα Καμπιά και τον Αναλυόντα.


  Άλλα Ιδρύματα

Άλλα ιδρύματα και επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Κοινότητα Καμπιά είναι η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία, παράρτημα της Σ.Π.Ε Ταμασσού τώρα, και Κοινοτική Βιβλιοθήκη με την ονομασία «Βιβλιοθήκη Εθνομάρτυρας Κυπριανός», δωρεά του κ. Χρήστου Κυπριανίδη άλλως Αξιωματικός, άξιου τέκνου και απογόνου του Εθνομάρτυρα Κυπριανού, γνωστός για την τόλμη και τον ηρωισμό που επέδειξε στον Βαλκανικό πόλεμο τα έτη 1912-1913. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί σαν δανειστική βιβλιοθήκη καθώς και σαν σχολική βιβλιοθήκη για τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου.

Αρχές του 2002 ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Καμπιών «Εθνομάρτυρας Κυπριανός», όπου στεγάζεται η ποδοσφαιρική ομάδα της Κοινότητας. Αποτελεί επίσης χώρο συνάθροισης της Νεολαίας του χωριού.


 

                                                                              Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi