Περιβαλλοντική Συνείδηση

Μέλη του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου, το Σάββατο 24 Μαρτίου 2012, τοποθέτησαν στα σκυβαλοδοχεία της Κοινότητας αυτοκόλλητα, με σκοπό να προβάλουν την περιβαλλοντική συνείδηση.


 

In : Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος  

                                                                                               Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi