Παναγία Αγία Σωτήρα

Posted by on Sunday, April 22, 2012 Under: Το χωριό μας
Προσκυνηματικός χώρος Αγίας Σωτήρας


Αγίασμα από το βουνό                                     

In : Το χωριό μας  

                                                                                               Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi