ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Posted by on Monday, July 3, 2023 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ζητά προσφορές για τη συντήρηση τεσσάρων (4) στάσεων λεωφορείου της Κοινότητας και πιο συγκεκριμένα:

  1. Τοποθέτηση τεσσάρων μιλιμέτρ (4mm) alucobond (υλικό οροφής)
  2.  

    Αλλαγή των lexan (υλικό πλευρικών τοίχων) δέκα μιλιμέτρ (10mm)

ή

      3. 

μπογιάτισμα των lexan (υλικό πλευρικών τοίχων)

*(να δοθεί προσφορά και για τις δύο περιπτώσεις αλλαγής ή μπογιατίσματος και θα επιλεχθεί η συμφέρουσα)

Οι προσφορές θα πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον Προέδρο κ. Ηράκλη Πία 99-768433.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

 


In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi