ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ

Posted by on Friday, April 2, 2021 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1,

2644 Καμπιά Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-540241 Φαξ: 22-540240

30/03/2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ

Η Σχολική Εφορεία Καμπιών ζητά προσφορά από αδειούχους εγολάβους για τα πιο κάτω:

1. Μπογιάτισμα ολόκληρου του κτηρίου μαζί με τα βοηθητικά κτίρια που βρίσκονται στο βάθος της αυλής του Δημοτικού Σχολείου στη Βοριοανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Καμπιών- Εθνομάρτυρα Κυπριανού, εξωτερικά.

2. Αντικατάσταση Ασφαλτικής Μονωτικής μεμβράνης στις καλυμμένες βεράντες του Δημοτικού Σχολείου Καμπιών-Εθνομάρτυρα Κυπριανού.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως παραλάβουν τις προδιαγραφές για το μπογιάτισμα του Δημοτικού Σχολείου Καμπιών - Εθνομάρτυρα Κυπριανού, από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών.

Οι προσφορές να παραδοθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στη Σχολική Εφορεία Καμπιών στη Διεύθυνση Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1, 2644 Καμπιά, μέχρι την Τετάρτη 14/04/2021 και ώρα 12:00 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Καμπιών, κ. Ηράκλη Σ. Πία στο τηλέφωνο 99-768433.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΩΝ

In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi