ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΦΑΣΣΕΡΑ».

Posted by on Friday, April 2, 2021 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

02/04/2021

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ζητά προσφορές για το ενοίκιο του υποστατικού ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΦΑΣΣΕΡΑ» στην Διεύθυνση Σωτήρος 3, 2644 Καμπιά.

Η προσφορά θα παραδοθεί μέσα σε κλειστό φάκελο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών, Λεωφ. Εθνομ. Αρχ. Κυπριανού 1, (κιβώτιο προσφορών) και να γράφει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ενοίκιο υποστατικού ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ
ΦΑΣΣΕΡΑ».

Οι προσφορές λήγουν στις 14/04/2021 και ώρα 12:00 π.μ..

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών αφού βρεθεί ενοικιαστής θα υπογράψει ενοικιαστήριο έγγραφο με τον νέο ενοικιαστή.

Οι όροι που θα υπογραφούν θα πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία ατασθαλία ή καθυστέρηση και ο ενοικιαστής θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτά που θα του υποδείξει το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών κ. Ηράκλη Σ. Πία 99-768433.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi