ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

Posted by on Tuesday, March 30, 2021 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΛΕΩΦ. ΕΘΝΟΜ. ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1, 2644 ΚΑΜΠΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22-540241 ΦΑΞ: 22-540240

30/03/2021

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

Η Σχολική Εφορεία Καμπιών ζητά προσφορά από αδειούχους εργολάβους για την κατασκευή στεγάστρου στην αυλή του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Καμπιών –Αναλυόντα. Ο χώρος θα υποδειχθεί από τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας κ. Ηράκλη Σ. Πία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια από το Γραφείο του Κοινοτικού όπως έχουν σταλεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ταυτόχρονα έχουν σταλεί οι (Α) Όροι του διαγωνισμού, (Β) όροι του Συμβολαίου και η (Γ) Τεχνική Περιγραφή του Έργου και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται τα
πιο κάτω:

Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα τοποθετήσουν την προσφορά τους στο κουτί των προσφορών. Η προσφορά ισχύει μέχρι 14/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.. Για απορίες και την παραλαβή των ετνύπων καθώς και των Σχεδίων αποτείνεστε στο Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Καμπιών κ. Ηράκλη Σ. Πία στο τηλέφωνο 99-768433.

Εκ της Σχολικής Εφορείας Καμπιών

In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi