ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Κατασκευή (ΤΟΣΙΕΜΕΣ)

Posted by on Tuesday, March 30, 2021 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ
Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1,

2644 Καμπιά Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-540241 Φαξ: 22-540240
email:info@kambiaorinis.com, www.kambiaorinis.com

30/03/2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θέμα: ΤΟΣΙΕΜΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ζητά προσφορά από αδειούχους εργολάβους για την κατασκευή (ΤΟΣΙΕΜΕΣ) στην Οδό Χρίστου Κυπριανίδη 35 m Χ 2 (Πλάτος) και βάθος 10 πόντους.

Οι προσφορές να παραδοθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών στη Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1, 2644 Καμπιά, μέχρι την Τετάρτη 14/04/2021, και ώρα 12:00 μ.μ..

Θέμα: ΤΟΣΙΕΜΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ

Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών κ. Ηράκλη Σ. Πία στο τηλέφωνο 99-768433.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 



 

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi