ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Μελέτες για την Ανέγερση νέου Δημόσιου Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Καμπιών – Αναλιόντα

Posted by on Wednesday, January 4, 2023 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

4 Ιανουαρίου 2023

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Σχολική Εφορία Καμπιών προκηρύσσει διαγωνισμό για τις πιο κάτω μελέτες για την Ανέγερση νέου Δημόσιου Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Καμπιών – Αναλιόντα:

 

·         Τοπογραφική αποτύπωση και υψομέτρηση χώρου και υφιστάμενων οικοδομών

·         Αρχιτεκτονική μελέτη

·         Στατική μελέτη

·         Ηλεκτρολογική Μελέτη

·         Μηχανολογική Μελέτη

·         Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

·         Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας κατά την φάση της Μελέτης (ανέγερση νέου κτηρίου, κατεδάφιση υφιστάμενων κτηρίων)

·         Κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες

·         Τεχνικές και Ειδικές Προδιαγραφές

 

Οι μελετητές θα πρέπει να συνεργαστούν πλήρως με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, από τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας κύριο Ηράκλη Πία, καλείτε στο τηλέφωνο 99768433.

 

Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν κλειστές σε φάκελο στο κουτί προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο info@kambiaorinis.com, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2023 η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

 

Εκ της Σχολικής Εφορείας Καμπιών


In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi