ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ

Posted by on Tuesday, March 14, 2017 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

13 Μαρτίου 2017

 

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ

 

Ζητούνται προσφορές για τη μεταφορά άχρηστων αντικειμένων προς το σκυβαλότοπο Κοτσιάτη και κλαδευμάτων προς το Μαρκίν από την Κοινότητα Καμπιών.

 Η προσφορά θα έχει μονοετή (1) διάρκεια και θα αφορά μεταφορά 400 κυβικών μέτρων τον χρόνο με +- 10%.

 Οι προσφορές θα παραδοθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο από τις 14 Μαρτίου 2017 μέχρι 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. να είναι μέσα σε κλειστό φάκελο και να αναγράφετε έξω Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών Λεωφ. Εθνομ. Αρχ. Κυπριανού 1, 2644 Καμπιά (Προσφορά για μετακίνηση κλαδευμάτων και άχρηστων αντικειμένων.)

 Οι προσφοροδότες θα πρέπει να έχουν όλες τις άδειες που αφορούν τα οχήματα τους, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους μηχανοκίνητων οχημάτων. (Βλέπε τελευταία σελίδα γενικών πληροφοριών).

 Οι όροι είναι οι ίδιοι με τα έντυπα για φορτηγό να τα παραδώσετε σε ξεχωριστό έντυπο.

 Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Ηράκλη Σ. Πία στο κινητό 99-768433.

 
Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

 

 

In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi