ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Posted by on Wednesday, April 5, 2017

3 Απριλίου, 2017

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ζητά την πιο κάτω προσφορά:

 

1.        Προσφορά για κόψιμο και μάζεμα χόρτων ανά τετραγωνικό μέτρο σε διάφορα σημεία της Κοινότητας. (για την συγκεκριμένη περίοδο).

 

Οι προσφορές θα παραδοθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών Λεωφ. Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανού 1, 2644 Καμπιά, και να γράφει το θέμα της προσφοράς.

 

Οι προσφορές ισχύουν από 3/04/2017 – 7/04/2017.


Πέραν τούτου κοινωνικές ασφαλίσεις ή ασφάλειες ατυχημάτων επιβαρύνουν τους ενδιαφερόμενους.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα που σε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος/οι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα του/ους να τερματίσει την συνεργασία. 

Για πληροφορίες αποτίνεστε στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών 99-768433 .
 

ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ 

                                                                        Copyright © Evdokia Machlamouzi 2012 All rights reserved Website Development by Evdokia Machlamouzi