ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Posted by on Saturday, February 23, 2019 Under: Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών και η Σχολική Εφορεία Καμπιών, ανακοινώνουν τις ώρες εργασίας του γραμματειακού προσωπικού πιο κάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7:30 Π.Μ. - 11:00 Π.Μ.
ΤΡΙΤΗ 7:30 Π.Μ. - 11:00 Π.Μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7:30 Π.Μ. - 11:00 Π.Μ.
ΠΕΜΠΤΗ 7:30 Π.Μ. - 11:00 Π.Μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:30 Π.Μ. - 11:30 Π.Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ – ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 Π.Μ. - 12:30 Μ.Μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 Π.Μ. - 12:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                 12:30 Π.Μ.-1:30 Μ.Μ.                                              3:00 Μ.Μ. - 6:30 Μ.Μ.
ΤΡΙΤΗ                                                       11:00 Π.Μ.-1:30 Μ.Μ.                                              3:00 Μ.Μ. - 6:30 Μ.Μ
ΤΕΤΑΡΤΗ                                                 12:30 Π.Μ.-1:30 Μ.Μ                                                           ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΕΜΠΤΗ                                                  11:00 Π.Μ.-1:30 Μ.Μ.                                              3:00 Μ.Μ. - 6:30 Μ.Μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                            11:00 Π.Μ.-1:30 Μ.Μ.                                              3:00 Μ.Μ. - 6:30 Μ.Μ

Παρακαλούμε τους κατοίκους όπως τηρούν το πιο πάνω ωράριο για να μην δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των πιο πάνω τμημάτων.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

Εκ της Σχολικής Εφορείας Καμπιών

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών