Ταχυδρομικές θυρίδες

 

Στην οδό Σωτήρος, μετά την εκκλησία, προς τον Φράκτη Ταμασσού, έχουν τοποθετηθεί Ταχυδρομικές θυρίδες. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποταθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο για να εξασφαλίσουν αριθμό Ταχυδρομικής Θυρίδας μαζί με το κλειδί.


Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών.
 

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών