Πρόσκληση - Δενδροφύτευση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΜΠΙΩΝ

Λεωφόρος Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού αρ.1, 2644 Καμπιά.

Τηλέφωνο 22-540241, Τηλεομοιότυπο 22-540240

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@kampiaorinis.com

Ιστοσελίδα: www.kambiaorinis.com

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κατοίκους της Κοινότητας μας  να συμμετάσχουν εθελοντικά όσοι επιθυμούν στην δενδροφύτευση τις πιο κάτω ημερομηνίες που ακολουθούν:

Δενδροφύτευση επί της Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου στο Πάρκο

·        31 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. θα γίνει δενδροφύτευση από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Δημόσιου Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Καμπιών - Αναλυόντα. 

·        10 Ιουνίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα  10:30 π.μ. θα γίνει δενδροφύτευση από τους κατοίκους της Κοινότητας.

Σας περιμένουμε για να δώσουμε ζωή αλλά και για να αποκτήσουμε όλοι μας περιβαλλοντική συνείδηση.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

In : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Υγείας