ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

Posted by on Tuesday, August 28, 2018 Under: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΛΕΩΦ. ΕΘΝΟΜ. ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 2, 2644 ΚΑΜΠΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22-540241 ΦΑΞ 22-540240

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

Η Σχολική Εφορεία Καμπιών Προδημοτικής Εκπαίδευσης ζητά αγορά υπηρεσιών για τη συνοδό λεωφορείου του Συνδέσμου Γονέων που μεταφέρει τους μαθητές που διαμένουν στον Αναλυόντα και μεταφέρονται από και προς το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καμπιών-Αναλυόντα για τη σχολική χρονιά 2018-2019. 

Οι ώρες που θα χρειάζεται η Σχολική Συνοδός θα είναι κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες περίπου 3 ½ ώρες ημερησίως.

Η συνοδός θα πρέπει:

1.    Να είναι τυπική στην ώρα της και στα καθήκοντά της καθημερινά.

2.    Να κατατάσσει ορθά τα παιδιά στο λεωφορείο και να δένονται με ζώνη ασφαλείας.

3.    Να κάθονται στο κάθισμα να μην δημιουργούν φασαρία ώστε να αποσπούν την προσοχή του/της οδηγού.

4.    Να μην ανοίγουν παράθυρα ή πόρτες μόνα τους.

Το άτομο που θα προσληφθεί από την Σχολική Εφορεία Καμπιών θα πρέπει να παρουσιάσει τα πιο κάτω:

5.    Λευκό Ποινικό Μητρώο.

6.    Πιστοποιητικό σύμφωνα με τον περί της πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας. 

Τα δύο πιο πάνω έντυπα θα υποβληθούν στη Διευθύνουσα του σχολείου, η οποία θα κρατήσει τα πρωτότυπα έντυπα στο σχολείο.

Οι προσφορές να είναι μέσα σε άσπρο φάκελο  

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ-ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

΄Ονομα ενδιαφερόμενης/ου:………………………………………………………………………………………………

Αριθμός Ταυτότητας:……………………………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  ………………………………………………………………………………………………….

Μισθός που ζητά η/ο ενδιαφερόμενη/ος:    …………….

Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής αιτήσεων Τρίτη 04/09/2018 ώρα 6.00 μ.μ..

Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας κ. Ηράκλη Σ. Πία στο τηλέφωνο 99768433.

Η Σχολική Εφορεία θα προσλάβει το άτομο βάση της νομοθεσίας.  Δηλαδή βάση της πιο χαμηλής τιμής από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες.

Το άτομο που θα προσληφθεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς από τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και πότε θα αναλάβει καθήκοντα.

Εκ της Σχολικής Εφορείας Καμπιών Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος

Ηράκλης Σ. Πίας


In : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ