Μη πραγματοποίηση της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών κατά τις καλοκαιρινές διακοπές

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΑΣΣΟΥ

(Ανάγυια, Εργάτες, Επισκοπειό, Καμπιά, Καπέδες, Πέρα Ορεινής, Πολιτικό, Ψιμολόφου).
Έδρα Συντονιστή: Κοινοτικό Συμβούλιο Καπέδων, Γρίβα Διγενή 19, 2645 Καπέδες
Τηλ.: 22 542836, 99685893 Φαξ.: 22 543487

28 Ιουλίου 2021

Θέμα: Μη πραγματοποίηση της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών κατά τις καλοκαιρινές διακοπές

Το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ταμασού, σας ενημερώνει ότι από τις 11 μέχρι τις 17 Αυγούστου 2021, λόγω καλοκαιρινών διακοπών, δεν θα πραγματοποιηθούν οι συλλογές των ανακυκλώσιμων υλικών, από τις Κοινότητες του Συμπλέγματος (Ανάγυια, Εργάτες, Επισκοπειό, Καμπιά, Καπέδες, Πέρα Ορεινής, Πολιτικό, Ψιμολόφου).

Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών θα αρχίσει κανονικά ξανά την Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ταμασού

In : Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ταμασού