Επιτροπή Περιβάλλοντος - Δελτίο Μελών

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΜΠΙΩΝ

Λεωφόρος Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού αρ.1, 2644 Καμπιά.

Τηλέφωνο 22540241, Τηλεομοιότυπο 22540240

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

 

14 Μαρτίου 2012

 

Αγαπητή Καμπιώτισσα

Αγαπητέ Καμπιώτη,

 

Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Υγείας.

 

Στα πλαίσια των προσπαθειών του για την ανάπτυξη της κοινότητάς μας και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών, αποφάσισε να συγκροτήσει Επιτροπή Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Υγείας και όρισε ως εκπροσώπους του και συντονιστές αυτής της προσπάθειας την Αναπληρωτή Κοινοτάρχη κα Αλεξάνδρα Σιαμμά και το Μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Κώστας Α. Μαυρής.

 

Αυτή η πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου, για να πάρει σάρκα και οστά είναι απαραίτητη και η δική σας ενεργός συμμετοχή, γι’ αυτό με την παρούσα επιστολή, σας καλούμε όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Επιτροπή, μπορείτε να το δηλώσετε στη Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου κα Έλενα Πλουτάρχου στο τηλέφωνο  22540241.

Με την συμμετοχή σου στην ως άνω Επιτροπή, στήριξε τις προσπάθειες του νέου Κοινοτικού Συμβουλίου για την Περιβαλλοντική βελτίωση και ανάπτυξη της κοινότητάς μας. 

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΥΓΕΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

1.      Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………

2.      Διεύθυνση ………………………………………………………….

3.      Επάγγελμα ………………………………………………………….

4.      Τηλέφωνα …………………………………………………………..

5.      Τηλεομοιότυπο ……………………………………………………..

6.      Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο …………………………………………

In : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Υγείας