Διακοπή συλλογής του προγράμματος ανακύκλωσης από πόρτα σε πόρτα

Posted by on Wednesday, January 29, 2020 Under: Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ταμασού

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΑΣΣΟΥ

(ΑΝΑΓΥΙΑ, ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΑΜΠΙΑ, ΚΑΠΕΔΕΣ, ΠΕΡΑ-ΟΡΕΙΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ)

Έδρα Συντονιστή: Κοινοτικό Συμβούλιο Καπέδων, Γρίβα Διγενή 19, 2645 Καπέδες

Τηλ.: 22 542836, 96540061 Φαξ.: 22 543487

 

28 Ιανουαρίου 2020

 

Προς κατοίκους Συμπλέγματος Κοινοτήτων Ταμασού

Το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ταμασού σας ενημερώνει ότι λόγω μονομερούς διακοπής του συμβολαίου από τον εργολάβο συλλογής του προγράμματος ανακύκλωσης από πόρτα σε πόρτα, είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε το πρόγραμμα από την 1η Φεβρουαρίου 2020 μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης.

Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε όπως  από 1/2/2020 να μην βγάζουμε  ανακυκλώσιμα υλικά στον δρόμο.

Ο εργολάβος ισχυρίζεται ότι ένας από τους λόγους που διακόπτει το συμβόλαιο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα υλικά που βάζουμε στα σακούλια ανακύκλωσης είναι υλικά απορριμμάτων και όχι ανακύκλωσης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διατεθούν για ανακύκλωση, δημιουργώντας έτσι σοβαρό πρόβλημα στην συνέχιση του προγράμματος.

Το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ταμασού προβαίνει ήδη σε ενέργειες επαναλειτουργίας του προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών  γιαυτό και θα ενημερωθείτε ανάλογα.

Εκ του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Ταμασού

 

 

 


In : Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ταμασού