Δημιουργία αρχείου για καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών

Posted by on Thursday, February 28, 2013 Under: Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΜΠΙΩΝ

 Λεωφόρος Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού αρ.1, 2644 Καμπιά.

Τηλέφωνο 22540241, Τηλεομοιότυπο 22540240, info@kambiaorinis.com

 

25 Φεβρουαρίου 2013

                                                                        ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

Προς

Κατοίκους Καμπιών

Καμπιά, Λευκωσία

 

Κυρίες, Κύριοι,

 

Θέμα: Δημιουργία αρχείου για καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών.

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών κατά την τελευταία τακτική του συνεδρία, στα πλαίσια των προσπάθειών του για άμεση ενημέρωση σας για εκδηλώσεις, δραστηριότητες και θέματα που αφορούν την Κοινότητα, αποφάσισε να απευθυνθεί σε εσάς και να σας ζητήσει, όσοι επιθυμείτε, να συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο και να το παραδώσετε στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου ή να το στείλετε ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιότυπου.

 

Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία που θα δοθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που ζητούνται.

 

Με τιμή

Για το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών

 

 

 

Ανδρέας Παπαϊωάννου

Πρόεδρος  

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΜΠΙΩΝ

 Λεωφόρος Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού αρ.1, 2644 Καμπιά.

Τηλέφωνο 22540241, Τηλεομοιότυπο 22540240, info@kambiaorinis.com

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο …………………………………….......................

Διεύθυνση ………………………………………….........................

Αριθμός κινητού τηλεφώνου ……………………….......................

Αριθμός τηλεομοιότυπου ………………………….........................

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ………………………….......................

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών