ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22 Ιανουαρίου, 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22 Ιανουαρίου, 2016

Κατόπιν οδηγιών των Περιφερικών Υγειονομικών Υπηρεσιών το νερό της  Κοινότητας έχει κριθεί εντελώς ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση επί της παρούσης. Αν νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προβλήματα με το άδειασμα των ντεπόζιτων να ενημερώσουν το Κοινοτικό Συμβούλιο για εξυπηρέτηση του κοινού για την μεταφορά νερού με βυτιοφόρα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 22-540241

Ανδρέας Παπαϊωάννου 99-614732

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών