ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 18 Ιανουαρίου 2016


18 Ιανουαρίου 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών ενημερώνει τους Κατοίκους της 
Κοινότητας ότι στην Οδό Ταμασσού ένας κάλαθος σκυβάλων πράσινος έχει καταστραφεί ολοσχερώς είτε από τσιγάρα αναμμένα είτε από στάχτες τζακιών. Παρακαλούμε τους κατοίκους όπως είναι πιο προσεκτική για αποφυγή τέτοιων ζημιών ή και για επέκταση πιο σοβαρών ζημιών όσο και για αχρείαστες περιττές δαπάνες.


ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών