Ανακοίνωση - 29 Ιανουαρίου, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29 Ιανουαρίου, 2016

Κατόπιν ενημέρωσης του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών  Δημόσιας Υγείας Υγειονομικής Υπηρεσίας της Επαρχίας Λευκωσίας σχετικά με έλεγχο για το πόσιμο νερό της Κοινότητας μας, αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα Μικροβιολογικής και Χημικής ανάλυσης δειγμάτων πόσιμου νερού και που αφορά το δίκτυο υδατοπρομήθειας της Κοινότητας μας συνάδουν με τους περί της ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης. (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο Ν87(Ι)/2001 και ΤροποποιητικόΝ275(Ι)/2004.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών

In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών